Υπηρεσίες

  • Επίσημες μεταφράσεις Ελληνικά - Γερμανικά και αντίστροφα
  • Επικύρωση μεταφράσεων Ελληνικά - Γερμανικά και αντίστροφα
  • Διόρθωση και επιμέλεια κειμένων
  • Διερμηνεία (δικαστήρια, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία κ.λπ.)
  • Μαθήματα Γερμανικών για Έλληνες  (διδασκαλία Γερμανικών για ξένους στο Πανεπιστήμιο Duisburg-Essen)
  • Μαθήματα Ελληνικών (διδασκαλία Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Duisburg-Essen